Úvod
Obce
Kľúče
 

313, s. r. o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 44929421

Deň zápisu: 1.9.2009

Bajkalská 29/E
Bratislava
82101

Vložka 60062/B, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Reklamné a marketingové služby
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Počítačové služby
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
 • Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Prevádzkovanie športových zariadení
 • Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu
 • Faktoring a forfaiting
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Fotografické služby
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Vydavateľská činnosť
 • Automatizované spracovanie dát
 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
 • Finančný leasing
 • Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • Služby požičovní
 • Výroba koksu a rafinovaných produktov
 • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
 • Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu.
 • Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • Poradenstvo a konzultácie v oblasti obchodu a služieb
 • Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
 • Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
 • Poradenské konzultačné služby v oblasti výroby, obchodu a služieb
 • Organizovanie a usporadúvanie kúltúrnych, spoločenských, športových podujatí
 • Organizovanie a zabezpečovanie výstav, kurzov, školení a súťaží
 • Personálny manažment a personálne poradenstvo okrem personálneho lízingu
 • Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávania a obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Zhotovovanie webových stránok
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
 • Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humánnych vied
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s motorovými vozidlami
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodných zákaziek
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti výroby a obchodu
 • Reklamná a propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti prepravy a dopravy
 • Správa budov - obstarávateľské činnosti spojené so správou a prenájmom nehnuteľností
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, propagácie a reklamy
 • Sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti audio, video produkcie
 • Organizovanie a technické zabezpečovanie kurzov, školení a seminárov
 • Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a iných priestorov
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, zákaziek, výroby
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby plastových výrobkov
 • Organizovanie a zabezpečovanie školení, seminárov a kurzov
 • Poskytovanie služieb a výroba hotových jedál v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Vývoj a výskum v oblasti spoločenských a humanitných vied
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti lodí a lodnej dopravy
 • Spotrebiteľská činnosť v oblasti výroby
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
 • Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebnej výrobe
 • Poradenská, konzultačná a organizačná činnosť v oblasti obchodu a služieb


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy


maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, stavba, prenájom, administratíva, reklama, účtovníctvo, spracovanie, reality, rekonštrukcia, rodina, šport, občerstvenie, poľnohospodárstvo, prieskum, odpad, kultúra, faktoring, pohľadávky, vzdelávanie, fotenie, ozvučenie, vydavateľstvo, automatizácia, film, leasing, výskum, požičovňa, koks, elektromotory, guma, meranie, elektrotechnika, hnojivo, web, stroj, auto, preprava, audio, kurz, plast, jedlo, príroda, tovar, služby, poradenstvo, marketing, dáta, nehnuteľnosti, exteriér, rekonštrukcie, domácnosť, údržba, záhrada, trh, zábava, podujatia, obchod, forfaiting, fotografia, osvetľovanie, videozáznam, financie, obstarávanie, vývoj, káble, plasty, konzultácia, kontrola, projekty, konzultácie, pesticídy, stroje, spoločnosť, vozidlo, doprava, video, školenie, osvetlenie, bufet, spotrebiteľ, skladovanie, veľkoobchod, počítače, interiér, mechanika, záhradníctvo, organizovanie, vymáhanie, produkcia, peniaze, správa, veda, batérie, analýza, konštrukcia, agrochémia, webstránka, zariadenia, propagácia, menežment, seminár, pvc, obcerstvenie, potreby, technika, testovanie, výroba, management, oprava, dusík, videotvorba